Hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một tinh chỉnh có tên là TranslateMe. Tweak này sẽ giúp bạn có thể dịch ngôn ngữ ở mọi