Bài viết dưới đây dưới quan điểm cá nhân dành cho người dùng phổ thông nhân dịp tool jailbreak iOS 6.x sắp được phát hành. Sau khi jailbreak