ProWidgets là một tinh chỉnh mới trên Cydia được phát triển bởi tác giả khá nổi tiếng trong cộng đồng jailbreak, Alan Yip. ProWidgets cho phép người dùng chạy nhiều