[Trick] Import nhạc trực tiếp trên thiết bị đã jailbreak. Đã có rất nhiều bạn hỏi mình là làm sao để “cóp” nhạc trực tiếp vào iPhone hay