Lưu ý: evasi0n version mới nhất 1.4 hỗ trợ tất cả iPhone, iPad và iPod Touch chạy iOS từ 6.0 -> 6.1.2. Link trang chủ: http://evasi0n.com, cách jailbreak ở tất cả