Mới 8 tiêng trước, hacker nổi tiếng i0n1c ( tức Stefan Esser) đã tung ra 1 video cho thấy iOS 8.4 beta 1 mới nhất đã bị jaibreak. Chúng ta