Không lâu sau sự kiện I/O 2017, Google đã chính thức phát hành trợ lý ảo Assistant dành cho thiết bị iOS dưới dạng ứng dụng riêng biệt.