Description Display Recorder là ứng dụng giúp quay phim màn hình chạy trên iPhone / iTouch / iPad với chất lượng rất tốt. Hỗ trợ quay video chất lượng cao