Như các bạn đã biết, công cụ jailbreak iOS hiện tại trên iOS 10 vẫn còn đang trong phiên bản thử nghiệm. Vì vậy vẫn còn xuất hiện