CCQuick Pro là phiên bản thương mại của tweak CCQuick với các tính năng được mở rộng hơn. Ở phiên bản mới CCQuick Pro đã bao gồm cả