CallBar cập nhật phiên bản mới đã hỗ trợ iOS 7. Các bạn có thể cài đặt trên source Cydia.vn. Tên: Barrel Phiên bản: 2.3-472 Nhà phát triển: E. Limneos &