Mới đây thì một trong những thành viên của nhóm Pangu – windknown đã post một bài về các lỗ hổng bảo mật trên iOS 9.2 và 9.2.1. Đã có