Update: Đã có AppSync cập nhật v5.6-1 hỗ trợ hoàn toàn iOS 8.1.3, 8.2 trên source Cydia.vn nên bây giờ các bạn có thể gỡ 2 bản này