13. WeatherBoard (iOS 8 & 7) Một sự kết hợp tuyệt vời giữa thời tiết và hình nền. Với Weatherboard, bạn có thể theo dõi tình trạng thời