Thế hệ chip A10X Fusion trên iPad Pro 10.5 inch hứa hẹn hiệu năng đột phá, và cũng có vẻ như là một món hời dành cho người