Nhằm tăng bảo mật, ngăn chặn các thiết bị bị hack dựa vào các số serial bị đánh cắp. Apple đã gỡ công cụ kiểm tra trạng thái khóa