Hiện giờ, trong lúc đợi nhóm TaiG phát hành công cụ jailbreak cho Mac, chúng ta có thể dùng một công cụ khác trên hệ điều hành