Reveal – Xem các tin nhắn/thông báo đầy đủ mọi lúc mọi nơi

Ứng dụng Reveal cho phép bạn xem các thông tin/thông báo đầy đủ trên các popup hiện ra. Bạn có thể cuộn ngang/dọc tùy ý trên các popup ngoài màn hình khóa & trong màn hình chính để đọc tin. Nhấp (tap) vào khung thông báo ngoài màn hình khóa để mở rộng khung thông báo.

Các đặc điểm chính:

  • Cuộn các banners
  • Cuộn bubbles thông báo ngoài màn hình khóa
  • Mở rộng khung thông báo ngoài màn hình khóa

Yêu cầu iOS 5+

Các bạn có thể tìm và cài đặt ứng dụng trên source Cydia.vn

Hình minh hoạ

Tags: