Hướng dẫn jailbreak iOS 9.0 – 9.0.2 trên Windows bằng Pangu9

Chuẩn bị: –Pangu9 v1.0.1 hoặc vào trang chủ tại en.pangu.io -Thiết bị cần jailbreak iOS 9.0 tới 9.0.2 -Một PC chạy Windows hoặc Mac giả lập Windows -Sao lưu dữ liệu điện thoại trước khi jailbreak. Bước 1: -Vào Cài đặt > iCloud > Tìm iPhone > Tắt Tìm iPhone. -Bật chế độ máy bay. Bước … Continue reading Hướng dẫn jailbreak iOS 9.0 – 9.0.2 trên Windows bằng Pangu9