Auto App Killer – tự động gỡ bỏ ứng dụng chạy ngầm giải phóng RAM

Tương thích với iOS 5+
Không tương thích với iOS 5.1
Không hỗ trợ iPad.

Giúp cho iDevice của bạn hoạt động nhanh hơn, giải phóng RAM nhanh chóng với tinh chỉnh này.

Bình thường khi ta thoát khỏi ứng dụng thì ứng dụng vẫn tiếp tục chạy ngầm để ta có thể kích hoạt nhanh sau này. Muốn thoát hoàn toàn chúng để giải phóng RAM thì bạn phải chuyển qua switcher bar để xoá từng ứng dụng một.

Auto App Killer sẽ giúp bạn hoạt động trơn tru bằng cách tự động gỡ bỏ những ứng dụng đang chạy ngầm khi RAM của chúng ta xuống tới một mức nhất định (được thiết lập trong settings)

Hoạt động trên iOS 5.0 – 5.0.1 cho iTouch & iPhone.

ScreenShots

autoappkiller1.jpg
autoappkiller2.jpg
autoappkiller3.jpg

Read previous post:
RushPlayer
RushPlayer+ trình chơi video đỉnh nhất trên iOS

RushPlayer+ là khác RushPlayer trên AppStore. RushPlayer+ sử dụng api để giải mã video mã hóa h264. Trong đó cung cấp...

Close