QuickDo – Giả lập phím Home & More

Description: Chức năng chính: * Tạo nút “Home” ảo , thoát khỏi ứng dụng, khóa điện thoại và iPod mọi lúc. * Tạo nút Power, respring, khởi động lại và tắt nguồn. * Quản lý việc chạy đa nhiệm, thoát ứng dụng hoặc chuyển sang các ứng dụng chạy ngầm. * Vuốt 1 cái để […]