Description:

Lưu ư: Tắt Wifi/3G trước khi Activate.

Chức năng chính:

* Tạo nút "Home" ảo , thoát khỏi ứng dụng, khóa điện thoại và iPod mọi lúc.
* Tạo nút Power, respring, khởi động lại và tắt nguồn.
* Quản lư việc chạy đa nhiệm, thoát ứng dụng hoặc chuyển sang các ứng dụng chạy ngầm.
* Vuốt 1 cái để đóng tất cả các ứng dụng đang chạy.
* Ứng dụng các phím tắt, nhanh chóng mở ứng dụng ưa thích của bạn.
* Tắt hay treo các cuộc gọi đến.
* Chuyển đổi giữa các ứng dụng với nút tăng giảm âm lượng.
* Hủy bỏ các biểu tượng ứng dụng gần đây.
* Show và gọi backgrounder SBSettings.

Hướng dẫn: Cài đặt QuickDo từ source của GSM sau đó vào đây để xem hay yêu cầu lấy key!

Hướng dẫn trực tiếp:

- Cài đặt QuickDo từ Cydia.vn xong - Respring máy
- Chạy QuickDo từ SpringBoard
- Tap vào "Active" để lấy QuickDo ID
- Chạy link tạo keygen trên máy tính: License Generator
- Chọn "QuickDo 3.x (for iPhone/iPod Touch)"
- Điền QuickDo ID vừa lấy ở trên
- Generate serial
- Chạy QuickDo từ SpringBoard
- Tap vào nút "Activate"
- Điền "License Code" vừa lấy ở trên vào
- Bấm nút "Done"
- Respring lại máy và sử dụng.

Hoạt động trên iOS 4.x, 5.x & 6!


Share: